Kogeneracja – ile kosztuje niezależność energetyczna?

Kategoria:

Rozporządzenie Minister Klimatu i Środowiska w sprawie opłaty kogeneracyjnej za 2024 rok zostało opublikowane 20.10.2023 roku w Dzienniku Ustaw. Od 1 stycznia br. cena wzrośnie, co oznacza podwyżkę rachunków za prąd. Opłata kogeneracyjna jest jedną ze zmiennych opłat w rozliczeniach za energię elektryczną, wyrażoną w zł/kWh. Oznacza to, że jej wysokość na rachunku za prąd uzależniona jest od ilości energii elektrycznej zużytej w danym okresie rozliczeniowym. Jest to opłata dystrybucyjna doliczana do każdego rachunku za energię elektryczną, niezależnie od rodzaju taryfy.

Opłata mocowa w 2024 roku

Opłata mocowa dla przedsiębiorstw została zdefiniowana na poziomie 0,1267 zł/kWh. Zatem w porównaniu do zeszłorocznych cen (0,1024 zł/kWh) mamy do czynienia z wzrostem kosztów o prawie 24 proc. Opłata mocowa stanowi część rachunku za energię elektryczną. Środki zebrane w ramach tej płatności służą m.in. utrzymaniu tradycyjnych elektrowni węglowych. Cena 100 zł/MWh sprawia, że ​​opłata mocowa jest dla przedsiębiorstwa znaczącym kosztem. Jeśli wytwarzasz prąd na własny użytek za pomocą silnika kogeneracyjnego, możesz skutecznie go ograniczyć lub uniknąć płacenia za niego.

Opłacalność kogeneracji w Twoim przedsiębiorstwie

Aby obliczyć opłacalność kogeneracji dla Twojego przedsiębiorstwa, należy sporządzić bilans przychodów i wydatków. Do pierwszej grupy zalicza się: unikanie zmiennych i wysokiej jakości opłat dystrybucyjnych, brak potrzeby zakupu energii elektrycznej, zmniejszenie opłat związanych z zakupem uprawnień do emisji CO2, brak opłaty mocowej, premię za produkcję energii elektrycznej w kogeneracji, uniknięcie kosztu produkcji energii cieplnej w kotłowni. Po stronie kosztowej wymienia się: zakup paliwa, usługę kogeneracji, koszty finansowania inwestycji.

Kogeneracja o mocy do 1 MW nie tylko zmniejsza koszty zarządzania energią w przedsiębiorstwie, ale może również stać się dodatkowym źródłem dochodu. Jej ustalenie opiera się na premii gwarancyjnej, tj. dotacji w wysokości 181,53 zł za wyprodukowaną MWh.

Artykuły