IT

Kelvin IT / IRISC

Dział IRISC tj. Inżynierii Rozwoju Inteligentnych Systemów Ciepła i Chłodu będący częścią Kelvin IT to dział firmy, który specjalizuje się w realizacji projektów takich jak:

Oprogramowanie dla ciepłownictwa

Sprzedaż licencji, implementacja produktu, świadczenie usług serwisowych oraz szkolenie i wsparcie użytkowników oprogramowania

Konsulting inżynierski

Usługi konsultingowe w obszarze ciepłownictwa z wykorzystaniem specjalistycznych narzędzi obliczeniowych

Digitalizacja Sieci Ciepłowniczych

Kompleksowa dokumentacja aplikacyjna niezbędna do złożenia wniosku o dofinansowanie w ramach projektu NFOŚiGW

Inteligentne sieci ciepłownicze

Ścisła integracja cyfrowego modelu sieci ciepłowniczej, wzorców odbiorników ciepła wykorzystujących zaawansowane narzędzie do predykcji parametrów z systemami telemetrii, telemechaniki i układami automatycznej regulacji (UAR)

FORPES by Kelvin

Prognoza obciążenia krótko i długoterminowa dla systemów ciepłowniczych