Budowa i modernizacja sieci cieplnych

Planujemy, projektujemy i realizujemy budowę oraz modernizację sieci cieplnych, zapewniając kompleksowe wsparcie na każdym etapie. Nasze doświadczenie gwarantuje efektywne działanie oraz zgodność z najnowszymi standardami bezpieczeństwa i efektywności energetycznej.

Co daje modernizacja sieci ciepłowniczej?

Modernizacja istniejącej sieci ciepłowniczej ma na celu zwiększenie efektywności energetycznej, wydłużenie czasu jej działania oraz ograniczenie ryzyka wystąpienia awarii poprzez dostosowanie jej funkcjonowania do obowiązujących norm bezpieczeństwa.

Jak modernizujemy sieć ciepłowniczą?

Audyt energetyczny

Powstanie audytu energetycznego oceniającego stan techniczny przygotowanej do modernizacji sieci

Cele modernizacji

Wyznaczenie konkretnych celów modernizacji

Technologia

Ustalenie technologii, jaka zostanie wykorzystania podczas pracy

Projekt

Stworzenie projektu modernizacji sieci

Pozwolenia

Zdobycie niezbędnych pozwoleń

Prace budowlane i montażowe
Odbiór i uruchomienie

Budowa i modernizacja sieci cieplnych

Jak budujemy sieć ciepłowniczą?

Przygotowanie koncepcji
Powstanie projektu

opracowanie dokumentacji technicznej

Pozwolenia

Wystąpienie o uzyskanie odpowiednich zgód i pozwoleń

Prace budowlane

obejmują takie zadania jak wykonanie wykopów, rozmieszczenie rur oraz instalacja armatury

Wykonanie izolacji
Instalacja niezbędnych urządzeń kontrolno pomiarowych i automatyki
Końcowe odbiory i dopuszczenie do użytkowania
Budowa i modernizacja sieci cieplnych

Zakres prac

Sieci preizolowane we wszystkich dostępnych w Polsce technologiach

Systemy rur stalowych w płaszczu stalowym do przesyłu pary (do 400°C) i czynników niebezpiecznych

Magistrale napowietrzne z rur stalowych i preizolowanych

Wykonywanie schematów montażowych i alarmowych

Wykonywanie przecisków

Przyłącza metodą „wcinki na gorąco”

Montaże ciepłociągów w systemie  „podgrzewu wstępnego”

Badania reflektometryczne i ultradźwiękowe sieci cieplnych

Nadzór autorski i specjalistyczny nad wykonaniem montażu systemu