IT

Kelvin IT / IRISC

IRISC i.e. Engineering Development of Intelligent Heat and Cooling Systems which is part of Kelvin IT is a department of the company that specializes in projects such as:

Software for district heating

Sales of licenses, implementation of the product, provision of maintenance services and training and support of software users

Engineering consulting

Consulting services in the area of district heating with the use of specialized calculation tools

Digitization of district heating networks

Comprehensive application documentation necessary to submit an application for funding under the NFOŚiGW project

Inteligentne sieci ciepłownicze

Ścisła integracja cyfrowego modelu sieci ciepłowniczej, wzorców odbiorników ciepła wykorzystujących zaawansowane narzędzie do predykcji parametrów z systemami telemetrii, telemechaniki i układami automatycznej regulacji (UAR)

FORPES by Kelvin

Prognoza obciążenia krótko i długoterminowa dla systemów ciepłowniczych