Węzły cieplne

Nasza oferta w zakresie węzłów cieplnych obejmuje różnorodne rozwiązania, w tym węzły kompaktowe, modułowe oraz jednofunkcyjne, zapewniające precyzyjną kontrolę parametrów i efektywną dystrybucję ciepła wewnętrznego. Dzięki zaawansowanej automatyce i sterowaniu zdalnemu, nasze węzły cieplne gwarantują optymalną wydajność i bezpieczeństwo pracy, dostosowując się do unikalnych potrzeb każdego obiektu.

Węzły cieplne

Węzeł cieplny jak definiuje go Słownik Ochrony Środowiska to:

„Element systemu ciepłowniczego, składający się na zespół urządzeń łączących zewnętrzną, wysokoparametrową sieć cieplną z wewnętrzną instalacją danego obiektu. Zadaniem węzłów cieplnych jest rozdział dostarczonego poprzez sieć ciepła do poszczególnych gałęzi odbiorczych, kontrola bezpieczeństwa procesu oraz pracy poszczególnych urządzeń oraz zapewnienie odpowiednich parametrów w instalacji wewnętrznej.”

RODZAJE WĘZŁÓW CIEPLNYCH

Węzły cieplne można podzielić na kilka rodzajów:

Węzeł cieplny kompaktowy

Węzeł cieplny kompaktowy to zintegrowany system urządzeń przeznaczony do zmiany parametrów nośnika ciepła dostarczanego z sieci ciepłowniczej lub innego źródła ciepła, kontroli ilości ciepła dostarczanego do aparatury odbiorczej i ochrony instalacji odbiorczych przed nadmiernym ciśnieniem i temperaturą.

Węzeł cieplny modułowy

Węzeł cieplny modułowy to rodzaj węzła cieplnego, który składa się z prefabrykowanych modułów, które można łączyć w różnych konfiguracjach. Może występować jako jedno i wielofunkcyjny. Dzięki temu można dostosować węzeł do indywidualnych potrzeb konkretnego obiektu.

Węzeł cieplny jednofunkcyjny c. o.

Węzeł cieplny jednofunkcyjny c.o. jest przeznaczony do zastosowania dla centralnego ogrzewania (c.o.).

Węzeł cieplny jednofunkcyjny c.w.u.

Węzeł cieplny jednofunkcyjny c.w.u. stosuje się do ogrzewania ciepłej wody użytkowej (c.w.u.)

Węzeł cieplny jednofunkcyjny c.t. z automatyką i sterowaniem

Węzeł cieplny jednofunkcyjny c.t. z automatyką i sterowaniem, to rodzaj węzła cieplnego stosowany w przemysłowych systemach ogrzewania obiektów (w tym z wykorzystaniem central wentylacyjnych). Węzeł wyposażony jest w system automatyki i sterowania pozwalający na kontrolę temperatur pracy, zdalne sterowanie węzłem przez Internet, umożliwiające optymalizację zużycia ciepła.