Transformacja energetyczna zakładu – dlaczego warto?

Transformacja energetyczna – to proces odchodzenia od tradycyjnych źródeł energii, takich jak węgiel czy gaz, na bardziej zrównoważone źródła odnawialne, takie jak energia słoneczna, wiatrowa lub geotermalna.

Jakie są plusy zastosowania takiego rozwiązania w przedsiębiorstwie?

– redukcja kosztów energii
– zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego
– dostęp do dofinansowań
– pozytywny wizerunek firmy
– zmniejszenie emisji CO2
– firma dbająca o ekologię

Zmiany energetyczne w biznesie to nie tylko odpowiedź na globalne problemy klimatyczne, ale także działanie strategiczne, które może znacząco wpłynąć na sukces firmy. Inwestycje w odnawialne źródła energii, takie jak kogeneracja czy pompy ciepła, przynoszą korzyści finansowe w postaci obniżenia kosztów i zabezpieczenia dostaw energii.

Rozwiązania pozwalające obniżyć koszty energii:


Fotowoltaika: to technologia wykorzystująca panele słoneczne do konwersji energii słonecznej na energię elektryczną. Panele słoneczne składają się z ogniw fotowoltaicznych, które pochłaniają promienie słoneczne i generują prąd elektryczny. Wyprodukowana energia może być wykorzystana do zasilania domu, firmy lub sieci energetycznej.
Zielona energia: to energia pochodząca z odnawialnych źródeł, takich jak energia słoneczna, wiatrowa, wodna, geotermalna i biomasa. Źródła te są czyste, nie wyczerpują się i nie emitują szkodliwych gazów cieplarnianych.
Kogeneracja: to proces jednoczesnego wytwarzania energii elektrycznej i ciepła. Wykorzystuje się ją w elektrowniach kogeneracyjnych, które spalają paliwo do produkcji energii elektrycznej i ciepła odpadowego. Ciepło odpadowe może być następnie wykorzystane do ogrzewania budynków, wody użytkowej lub procesów przemysłowych.
Pompy ciepła: to urządzenia, które wykorzystują ciepło z otoczenia do ogrzewania budynków i wody użytkowej. Dostępne są różne typy pomp ciepła, takie jak powietrzne, gruntowe i hybrydowe.
Oświetlenie LED: to energooszczędna i trwała alternatywa dla tradycyjnych żarówek. Diody LED zużywają znacznie mniej energii niż żarówki i mogą działać nawet 25 razy dłużej.
Magazyn Energii: to urządzenia, które przechowują energię elektryczną, która może być następnie wykorzystana w późniejszym czasie. Dostępne są różne typy magazynów energii, takie jak akumulatory litowo-jonowe, magazyny ciepłej wody i magazyny sprężonego powietrza.
Farma Off-site: to elektrownia fotowoltaiczna lub wiatrowa zlokalizowana poza terenem firmy, która chce korzystać z wyprodukowanej tam energii. Oznacza to, że panele słoneczne lub turbiny wiatrowe są zainstalowane w innym miejscu, np. na polach, dachach budynków przemysłowych lub na terenach zdegradowanych, a wyprodukowana energia elektryczna jest dostarczana do firmy za pomocą sieci elektroenergetycznej.
Stacja ładowania samochodów elektrycznych: to urządzenie, które umożliwia ładowanie akumulatorów pojazdów elektrycznych (EV). Dostępnych jest wiele różnych typów stacji ładowania, które różnią się mocą ładowania, typem wtyczki i funkcjami.

Ważne, że konwersja energii również otrzymała wsparcie finansowe w postaci dotacji. Środki otrzymane z dotacji mogą pokryć koszty istotnych zmian, dzięki czemu nie ma konieczności ponoszenia wydatków z własnej kieszeni. Banki wspierają także „zielonych” przedsiębiorców – rynek oferuje szeroką gamę kredytów, które można przeznaczyć na wdrożenie zmian.

Efektywna transformacja energetyczna musi służyć firmie. Dlatego warto świadomie dokonać zmiany energetycznej, aby zwiększyć konkurencyjność, skorzystać z najbardziej optymalnych rozwiązań i jednocześnie zaoszczędzić pieniądze. Odpowiednio zaplanowana i przemyślana strategia sprawia, że zmiana energetyczna staje się szansą na zrównoważony rozwój organizacji oraz pozyskanie nowych klientów i źródeł finansowania.

 

 

Artykuły