Polityka środowiskowa i BHP

Polityka Środowiskowa i BHP

Kelvin Sp. z o.o. działa zgodnie z Systemem Zarządzania Środowiskowego PN-EN ISO 14001:2015-09 oraz Systemem Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy PN-ISO 45001:2018-06.Kelvin Sp. z o.o. działa zgodnie z Systemem Zarządzania Środowiskowego PN-EN ISO 14001:2015-09 oraz Systemem Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy PN-ISO 45001:2018-06.

Naszym głównym celem jest dążenie do bycia uznanym i cenionym dostawcą towarów i usług dla przemysłu odlewniczego oraz wykonawcą robót budowlanych dla ciepłownictwa, przemysłu i energetyki.

Środkiem, za pomocą którego realizujemy nasz cel jest:

  • spełnianie oczekiwań naszych Klientów,
  • zapewnienie doświadczonego personelu,
  • usprawnienie systemu komunikacji z klientem,
  • zacieśnianie partnerskiej współpracy z naszymi dostawcami.

Spółka zobowiązuje się do:

  • spełnienia zobowiązań zgodności w zakresie ochrony środowiska i BHP oraz ciągłego i świadomego doskonalenia systemu zarządzania,
  • zapobieganiu zanieczyszczeniom, a także do minimalizowania negatywnego wpływu na środowisko naturalne,
  • zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków pracy w celu zapobiegania urazom, dolegliwościom zdrowotnym związanych z wykonywaną pracą,
  • eliminowania zagrożeń i ograniczania ryzyk dotyczących zarządzania środowiskowego oraz bezpieczeństwem i higieną pracy,
  • dążenia do stałej poprawy stanu BHP, podnoszenia kwalifikacji oraz uwzględnienia roli pracowników i ich zaangażowania do działań na rzecz BHP.

Najwyższe Kierownictwo zobowiązuje się do spełnienia wymagań i ciągłego doskonalenia skuteczności systemu zarządzania zgodnego z normami PN-EN ISO 14001:2015-9 oraz PN-ISO 45001:2018-06.

14.09.2020 rok