Oprogramowanie dla ciepłownictwa

Nowoczesne rozwiązania informatyczne zapewniające efektywne zarządzanie systemami ciepłowniczymi zarówno w obszarze sieci ciepłowniczych jak i procesu produkcji ciepła. 

Oprogramowanie dla ciepłownictwa

Nasze rozwiązania umożliwiają optymalizację systemu poprzez monitorowanie pracy sieci ciepłowniczej w czasie rzeczywistym, prognozowanie zapotrzebowania na ciepło, optymalizację parametrów pracy sieci oraz procesu produkcji ciepła, co przekłada się na oszczędność czasu i kosztów.

Współczesne modelowanie sieci ciepłowniczych nie byłoby możliwe bez nowoczesnych narzędzi komputerowych. Pozwalają one zarządzać dużą ilością danych, rozwiązywać skomplikowane nieliniowe równania oraz wizualizować wyniki w czytelny sposób. Połączenie systemów informatycznych i wiedzy inżynierskiej pozwoliło zrobić krok do przodu w rozwoju nowoczesnych sieci ciepłowniczych. Umożliwiło ono bowiem zaoszczędzenie czasu, pieniędzy, a co najważniejsze zapewniło bezpieczeństwo poprzez efektywniejszą kontrolę sieci ciepłowniczych.

Doświadczenie zdobyte podczas wdrożeń w zakresie narzędzi do zarządzania pracą sieci cieplnej oraz współpraca z zewnętrznymi firmami umożliwiła firmie Kelvin zostanie cenionym na rynku polskim i zagranicznym integratorem zaawansowanych narzędzi do przeprowadzania analiz inżynierskich, planowania produkcji w czasie rzeczywistym i optymalizacji pracy sieci ciepłowniczej. Oferowane rozwiązania stanowią system wsparcia w podejmowaniu decyzji przez dyspozytorów, analityków oraz zarząd. Pozwalają na eksploatację sieci ciepłowniczej w sposób optymalny oraz umożliwiają bardziej efektywne prowadzenie przedsiębiorstwa.

Logo Kelvin IT

Świadczymy usługi:

Sprzedaż licencji
Implementacja produktu
Serwis, szkolenia i wsparcie techniczne

Moduły oprogramowania

Offline

Moduł Off-line odwzorowuje system ciepłowniczy w postaci cyfrowego modelu matematycznego.

W trybie symulacji statycznych dokonuje obliczeń hydraulicznych i termodynamicznych.

Program dostarcza informacje o parametrach termodynamicznych w każdym punkcie systemu ciepłowniczego.

Online

Moduł On-line odwzorowuje system ciepłowniczy w postaci cyfrowego modelu matematycznego.

W trybie rzeczywistym automatycznie pobiera wybrane dane pomiarowe z systemu SCADA i cyklicznie dokonuje symulacji hydraulicznych i termodynamicznych.

W wyniku powyższych obliczeń program dostarcza pełnej informacji o bieżących parametrach termodynamicznych w każdym punkcie sieci ciepłowniczej.
rodzaje zastosowania

Optymalizator

Temperatury

Optymalizator Temperatury minimalizuje koszty dystrybucji energii cieplnej w sieci poprzez optymalizację temperatury zasilania wyprowadzanej z jednostek wytwórczych.

Podczas optymalizacji parametrów czynnika grzewczego uwzględniane są zarówno zmiany zapotrzebowania na energię cieplną, warunki pogodowe, ograniczenia techniczne, harmonogram pracy źródeł, jak i koszty zakupu energii cieplnej i elektryczne

Pompy

Optymalizator Pomp dobiera optymalne parametry pracy pomp obiegowych i przepompowni sieciowych, w celu minimalizacji kosztów zakupu energii elektrycznej.

Podczas optymalizacji nastaw ciśnienia na pompach uwzględniane są ograniczenia techniczne sieci i pomp oraz minimalne ciśnienie dyspozycyjne pozwalające na poprawną pracę węzłów.

Produkcji

Optymalizator Produkcji optymalizuje harmonogram pracy jednostek wytwórczych zlokalizowanych w różnych miejscach systemu ciepłowniczego.

Kryteria optymalizacji to:

maksymalizacja zysków ze sprzedaży energii elektrycznej na rynku energii,

minimalizacja kosztów wytwarzania, Uwzględnienie ograniczeń technicznych jednostek wytwórczych,

dostarczenie do systemu wymaganej ilości energii.

Podstawowe funkcjonalności

Budowa modelu

Zbuduj model matematyczny systemu ciepłowniczego bazując na informacjach gromadzonych w systemach IT.

What-If Scenario

Przeprowadzaj analizy dla zadanych parametrów sieci bazując na aktualnym stanie zapotrzebowania odbiorców.

Analizy inżynierskie

Wykorzystaj model matematyczny sytemu ciepłowniczego w celu realizacji analiz hydraulicznych dla zdefiniowanych warunków brzegowych.

Interfejs użytkownika

Definiuj czytelny sposób prezentacji wyników obliczeń za pomocą wbudowanych narzędzi, pokazując aktualnie panujące parametry na sieci.

Monitoring sieci​

Monitoruj parametry systemu ciepłowniczego w każdym jego punkcie, bazując na wynikach obliczeń otrzymywanych w czasie rzeczywistym.​

Raportowanie

Eksportuj otrzymywane wyniki obliczeń do arkusza kalkulacyjnego lub baz danych.

Optymalizacja temperatury

Minimalizuj temperaturę zasilania czynnika grzewczego pozwalając tym samym na obniżenie kosztów dystrybucji ciepła.

Optymalizacja pomp

Minimalizuj koszty pompowania z zachowaniem wymaganej dyspozycji ciśnienia w węzłach sieci ciepłowniczej.

Optymalizacja produkcji

Maksymalizuj zyski ze sprzedaży energii elektrycznej na rynki energii oraz optymalizuj harmonogram uruchamiania jednostek wytwórczych

Wykorzystanie cyfrowego modelu systemu ciepłowniczego

Analiza parametrów czynnika
Analiza strat ciepła w systemie
Opracowanie programów pracy sieci cieplnej
Analiza historycznego stanu sieci na podstawie pomiarów z bazy danych
Analiza stanów awaryjnych
Analiza stanów awaryjnych
Wykrywanie awarii w systemie
Wydawanie warunków przyłączeń
Analiza wariantów rozbudowy i modernizacji sieci
Analiza zabudowy nowego źródła ciepła
Wyliczania kosztów inwestycyjnych
Sprawdzenie możliwości awaryjnego przesyłu ciepła