Białe Certyfikaty i Dotacje Unijne

Pomagamy w pozyskiwaniu Białych Certyfikatów oraz dotacji unijnych z programów przeznaczonych dla podnoszenia efektywności energetycznej. Dzięki temu inwestycja Klienta staje się jeszcze bardziej opłacalna.

Białe Certyfikaty

(Świadectwa Efektywności Energetycznej)

To instrumenty rynku energii, których celem jest promowanie efektywnego wykorzystania energii. Stosowane są w Polsce od 2011 roku i stanowią formę dofinansowania projektów modernizacyjnych, prowadzących do oszczędności energii.

O Białe Certyfikaty mogą ubiegać się przedsiębiorstwa, jednostki sektora publicznego i osoby fizyczne, które przeprowadziły projekty modernizacyjne prowadzące do oszczędności energii.

Jakie projekty mogą być dofinansowane z Białych Certyfikatów?

Projekty, które można dofinansować z Białych Certyfikatów to między innymi:

Energooszczędna wymiana oświetlenia

Modernizacja systemów ogrzewania i chłodzenia

Docieplenie budynków

Energooszczędna wymiana pomp i wentylatorów

System odzysku ciepła