Budowa węzłów cieplnych

Oferujemy kompleksowe usługi związane z budową, montażem i regulacją węzłów cieplnych oraz stacji ciepłowniczych. Zapewniamy pełen zakres prac, włączając w to serwis gwarancyjny, szkolenia personelu oraz dostawę niezbędnych urządzeń, takich jak wymienniki ciepła, pompy obiegowe i armatura.

Etapy budowy węzłów cieplnych

Stworzenie projektu

Opracowanie dokumentacji technicznej

Zgody i koncesje

Zdobycie odpowiednich pozwoleń

Zakup i dostawa

Dokonanie zakupu odpowiednich urządzeń węzła oraz ich dostawa

Prace montażowe
Odbiory

Uzyskanie niezbędnych odbiorów i dopuszczenie do eksploatacji

Budowa, montaż i regulacja węzłów cieplnych oraz stacji ciepłowniczych

Zakres prac:

Dostawy i montaż węzłów kompaktowych i przepompowni
Budowa oraz instalacja węzłów, stacji ciepłowniczych i przepompowni
Montaż i uruchamianie instalacji AKPiA, systemów monitoringu i SCADA
Uruchomienia węzłów, przepompowni oraz pełna regulacja nastaw
Serwisu gwarancyjny i pogwarancyjny
Szkolenia personelu użytkownika
Budowa węzłów cieplnych

Z czego składa się węzeł cieplny?

Wymienniki ciepła

ich główne zastosowanie polega na tym, żeby oddać ciepło z sieci ciepłowniczej do instalacji znajdujących się wewnątrz.

Pompy obiegowe

odpowiedzialne są za przepływ czynnika grzewczego w instalacjach wewnętrznych.

Armatura

w jej skład wchodzą takie elementy jak: zasuwy, filtry czy zawory.

Aparatura kontrolno pomiarowa

do jej składowych zaliczamy między innymi manometry, przepływomierze i termometry.

Automatyka

regulatory ciśnienia i temperatury