Sieci i przyłącza ciepłownicze

Zapewniamy kompleksowe rozwiązania z zakresu sieci i przyłączy ciepłowniczych, obejmujące projektowanie, doradztwo techniczne oraz wykonawstwo. Nasza oferta obejmuje zarówno tradycyjne, jak i preizolowane systemy, gwarantujące efektywną dystrybucję ciepła do odbiorców.

Sieci i przyłącza ciepłownicze

Sieć ciepłownicza to system rurociągów służący do przesyłania ciepła do odbiorców. Składa się z takich elementów jak: magistrale ciepłownicze (rurociągi główne, przesyłające ciepło na znaczne odległości), sieci rozdzielcze (rurociągi dostarczające ciepło do grup odbiorców) i przyłącza ciepłownicze (odcinki sieci ciepłowniczej, które łączą sieć z instalacją odbiorcy ciepła).

Sieci ciepłownicze można podzielić na:

Tradycyjne

wykonane z rur stalowych izolowanych.

Preizolowane

wykonane z rur stalowych w płaszczu HDPE lub w płaszczu stalowym, izolowane fabrycznie.