Konsulting inżynierski

Oferujemy kompleksowy konsulting inżynierski w dziedzinie ciepłownictwa, wykorzystując specjalistyczne narzędzia obliczeniowe do symulacji cieplno-hydraulicznych bazujące na modelach cyfrowych sieci. Realizujemy analizy potencjału optymalizacji systemów ciepłowniczych, analizy inżynierskie oraz diagnostykę systemów zapewniając kompleksowe wsparcie w poprawnie efektywności energetycznej przedsiębiorstw oraz ich drodze do dekarbonizacji.

Konsulting inżynierski

Konsulting inżynierski w obszarze ciepłownictwa z wykorzystaniem specjalistycznych narzędzi obliczeniowych do symulacji cieplno-hydraulicznych pozwala na realizację opracowań z zakresu:

Diagnostyki systemu ciepłowniczego
Analizy potencjału optymalizacji systemu ciepłowniczego
Analizy inżynierskich
Analiza potencjału optymalizacji systemu ciepłowniczego

Szczegółowe oszacowanie jakości pracy systemu ciepłowniczego mające na celu wskazanie potencjału optymalizacji w poszczególnych obszarach. Opracowanie będzie obejmowało:

Analizy

Wykonanie szczegółowej analizy uwarunkowań formalno – prawnych, technicznych i ekonomicznych dla przeprowadzenia konkretnych działań optymalizacyjnych.

Wnioski

Wskazanie możliwości realizacji oraz nakładów rzeczowych i finansowych na projekty przedsięwzięć poprawiających efektywność energetyczną.

Audyt

Sporządzenie audytu efektywności energetycznej.

Przygotowanie dokumentacji

Przygotowanie kompletnej dokumentacji wniosku do Prezesa URE w celu uzyskania świadectw efektywności energetycznej (białych certyfikatów) dla wskazanych przedsięwzięć.

Analiza warunków wzdrożenia

Wykonanie analizy warunków wdrożenia oprogramowania do zarządzania pracą sieci ciepłowniczej wraz z optymalizatorem temperatury.

Zakres opracowania wymieniony powyżej nie jest zamknięty

Jeśli z Państwa inicjatywy zostaną zgłoszone propozycje, jesteśmy otwarci w zakresie rozszerzenia zakresu analizy o dodatkowe obszary pracy systemu ciepłowniczego.
uwaga

Analizy inżynierskie

Weryfikacja poszczególnych elementów będących składową systemu ciepłowniczego. Przykładowe analizy zrealizowane dla naszych klientów, to:

Analiza pracy sieci dla warunków nominalnych
Analiza pracy sieci na podstawie pomiarów lub zadanych warunków
Analiza węzłów wg. jakości ich pracy
Analiza możliwości obniżenia tabel regulacyjnych
Analiza pracy źródeł na wspólną sieć
Analiza możliwości zabudowy akumulatora ciepła
Analiza rozbudowy i modernizacji systemu ciepłowniczego
Dobór optymalnej lokalizacji przepompowni
Identyfikacja odcinków sieci wymagających modernizacji
Identyfikacja „wąskich gardeł”
Dobór średnic rurociągów dla zadanych parametrów pracy sieci
Analiza możliwości awaryjnego przesyłu ciepła
Analiza pracy systemu ciepłowniczego po wpięciu dodatkowego źródła

Powyższe analizy są przykładami niektórych z realizowanych przez nas zadań. Pozostajemy otwarci na propozycje klienta dotyczące zakresu opracowania.

Analiza potencjału optymalizacji systemu ciepłowniczego

Diagnostyka systemu ciepłowniczego

Wstępne oszacowanie jakości pracy systemu ciepłowniczego mające na celu wskazanie potencjału optymalizacji w poszczególnych obszarach i ukierunkowanie ewentualnych szczegółowych analiz, badań i obliczeń. Wyniki tej analizy pomogą wskazać możliwe obszary optymalizacji.

Wyznaczenie wskaźników oceny pracy systemu

Wyznaczenie wskaźników oceny pracy systemu i porównanie ich do wskaźników rekomendowanych, optymalnych lub standardowych.

Analiza parametrów pracy systemu

Sporządzenie wykresów zmienności poszczególnych parametrów na tle wartości standardowych i normatywnych.

Określenie potencjału optymalizacji strat ciepła

Przedstawienie potencjału optymalizacji w obszarze obniżenia strat ciepła na przesyle poprzez:

• optymalizację parametrów dostawy
• obniżenie parametrów normatywnych
• poprawę sposobu i jakości regulacji węzłów i sieci
• obniżenie ubytków nośnika.

Określenie potencjału optymalizacji zużycia energii elektrycznej

Przedstawienie potencjału optymalizacji w obszarze ograniczenia zużycia energii elektrycznej poprzez optymalizację przepływów w sieci cieplnej.

Oszacowanie kosztu

Przedstawienie szacunkowego kosztu potencjału oszczędności energii.

Białe certyfikaty

Wskazanie możliwości realizacji przedsięwzięć związanych z pozyskaniem tzw. „białych certyfikatów”.

Na podstawie wstępnej diagnostyki będziemy w stanie zaoferować Państwu szczegółową Usługę Analizy uwarunkowań dla przeprowadzenia konkretnych działań, w tym analizę uwarunkowań formalno – prawnych, technicznych i ekonomicznych

UWAGA