Przepompownie wody ciepłowniczej

Przepompownie wody ciepłowniczej stanowią niezbędny element efektywnego systemu grzewczego, zapewniający nie tylko płynną cyrkulację ciepła, ale także utrzymanie optymalnego ciśnienia i przepływu czynnika grzewczego na każdym etapie sieci ciepłowniczej.

Przepompownie wody ciepłowniczej

Przepompownia to obiekt, w którym zainstalowane są pompy lub układy pompowe, służące do wymuszonego obiegu czynnika grzewczego w sieci ciepłowniczej.

Zadaniem przepompowni wody ciepłowniczej jest utrzymanie odpowiedniego ciśnienia czynnika grzewczego, zapewnienie jego cyrkulacji oraz pokonywanie oporów przepływu czynnika grzewczego w sieci ciepłowniczej.

Wyróżniamy następujące rodzaje przepompowni

Przepompownie główne

Zlokalizowane są w źródle ciepła (np. w ciepłowni lub elektrociepłowni) i tłoczą czynnik grzewczy do sieci przesyłowej.

Przepompownie pośrednie

Zlokalizowane są na trasie sieci ciepłowniczej i wspomagają tłoczenie czynnika grzewczego.

Przepompownie końcowe

Zlokalizowane są na końcówkach sieci ciepłowniczej i zapewniają cyrkulację czynnika grzewczego w końcowych odcinkach sieci odbiorczej.

Jakie są plusy zastosowania przepompowni wody ciepłowniczej?

Do największych plusów zastosowania przepompowni wody ciepłowniczej można zaliczyć

Umożliwienie przesyłu ciepła na duże odległości

Zapewnienie utrzymania odpowiedniego ciśnienia czynnika grzewczego w sieci

Umożliwienie regulacji przepływu czynnika grzewczego