Digitalizacja sieci ciepłowniczych

Program ”Digitalizacja Sieci Ciepłowniczych”
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Digitalizacja Sieci Ciepłowniczych

Celem programu priorytetowego NFOŚiGW jest optymalizacja systemów ciepłowniczych poprzez ich digitalizację. Program wspiera inwestycje w rozwój systemów telemetrii i telemechaniki, obejmujących implementację nowoczesnych narzędzi IT do zdalnego nadzoru, sterowania i regulacji pracy systemu ciepłowniczego. W dzisiejszych czasach, realizacja projektów związanych z digitalizacją sieci ciepłowniczych jest kluczowa ze względów zarówno ekologicznych, jak i ekonomicznych.

Więcej informacji na temat programu NFOŚiGW pod linkiem:
www.gov.pl/web/nfosigw/digitalizacja-sieci-cieplowniczych/

Kelvin oferuje wsparcie w procesie przygotowania niezbędnej dokumentacji aplikacyjnej o dofinansowanie:

Audyt ex-ante

Przeprowadzimy szczegółową analizę istniejącego systemu ciepłowniczego, zidentyfikujemy potencjalne możliwości poprawy efektywności energetycznej i elementy systemowe przeznaczone do digitalizacji. Na podstawie wyników audytu zaproponujemy działania mające na celu poprawę funkcjonowania systemu.

Studium wykonalności oraz model finansowy projektu

Przygotujemy kompleksową analizę i ocenę potencjalnego zakresu realizacji projektu, uwzględniając istotne czynniki, takie jak aspekty techniczne i ekonomiczne. Zidentyfikujemy wyzwania, ryzyka i możliwości, a także dostarczymy transparentny model finansowy projektu, zgodny z wytycznymi NFOŚiGW.

Audyt ex-post

Po zakończeniu realizacji przeprowadzimy pełną analizę projektu, obejmującą ocenę efektywności podjętych działań. Zapewnimy rzetelny raport z rozliczeniem oszczędności energii uzyskanej w wyniku digitalizacji.

Kompleksowe wsparcie podczas składania wniosku

Będziemy współpracować z klientem na każdym etapie, aktywnie śledząc postępy w realizacji. Dodatkowo, zapewnimy wsparcie w kompletowaniu wszystkich wymaganych załączników, co pozwoli na płynny przebieg procesu aplikacyjnego.