Wymienniki ciepła – dobór

Wymiennik ciepła to urządzenie, które służy do wymiany ciepła między dwoma lub więcej mediami. Pod takimi pojęciem rozumiemy szeroką grupę urządzeń różniących się od siebie budową, sposobem realizacji przepływu mediów oraz przeznaczeniem. Przykładowym wymiennikiem ciepła może być grzejnik czy podgrzewacz wody.

W związku z tym, że istnieją różne sposoby przepływu ciepła, wymienniki możemy podzielić na dwie podstawowe grupy:
 • wymienniki kontaktowe – w nich dochodzi do kontaktu płynów,
 • bezkontaktowe – w których płyny się nie stykają.

W instalacjach projektowanych i wykonywanych przez firmę Kelvin najczęściej znajdują się wymienniki płytowe. Mianem tym określane jest urządzenie zbudowane z określonej liczby cienkich płyt, które są ze sobą połączone. Głównym zadaniem wymiennika jest przeprowadzenie skutecznej wymiany ciepła pomiędzy konkretnymi mediami. Budowa wymiennika płytowego opiera się przede wszystkim na dwóch obwodach, pomiędzy którymi zachodzi wymiana ciepła. Ich działanie można przedstawić na przykładzie pracy kotła i grzejników. W jednym obwodzie znajduje się energia cieplna pochodząca z układu wysokociśnieniowego (kocioł), która zostaje pobrana na rzecz układu niskociśnieniowego, w którym temperatura jest mniejsza (grzejnik).

W związku z tym, że istnieją różne sposoby przepływu ciepła, wymienniki możemy podzielić na dwie podstawowe grupy:
 • przekazywania chłodu z instalacji chłodzącej (np. z chillera) na linie produkcyjne
 • odbioru zbędnego ciepła celem spożytkowania go gdzie indziej, np. spaliny z pieca hutniczego, zanim ujdą kominem, mogą swoje ciepło oddać wodzie użytkowej lub ogrzać powierzchnie biurowe dzięki przekazaniu ciepła do instalacji C.O.

Dla prawidłowego funkcjonowania danej instalacji bardzo ważny jest dobór odpowiedniego wymiennika. Parametry użytkowe mają tu kluczowy wpływ. Zadaniem naszych specjalistów jest dopasowanie najlepszego rozwiązania do konkretnej sytuacji.

Podczas doboru najważniejszymi czynnikami są:
 • TYP. W tym przypadku mowa przede wszystkim o tym, w jakim stanie skupienia znajduje się medium odpowiedzialne za generowane ciepło. Na rynku spotkać można chociażby wymiennik płytowy typu ciecz-ciecz czy gaz-gaz.
 • MEDIA. Czyli z jakimi mediami wymiennik może współpracować. Na rynku spotkać można zarówno modele dostosowane do konkretnego zastosowania, jak i produkty uniwersalne, używane w przypadku wody, gazów i powietrza.
 • MOC. Parametry wymiennika dopasowywane są do systemu, w którym musi pracować.
 • MAKSYMALNA TEMPERATURA PRACY. Kolejna kwestia, która powinna być uwzględniana po dokładnym określeniu przeznaczenia wymiennika.
 • MAKSYMALNE CIŚNIENIE.
 • MATERIAŁ. Jest on bardzo ważny – niejako definiuje możliwości wymiennika. Musi on zostać wykonany z tworzyw dobrze przewodzących ciepło, wytrzymałych i odpornych na przykład na działanie wilgoci. Z tego też względu producenci najczęściej decydują się na użycie stali nierdzewnej, miedzi i niklu.
 • WYMIARY. Należy je dopasować do obsługiwanego systemu.
 • LICZBA PŁYT. W myśl prostej zasady – im więcej płyt, tym większa wydajność wymiennika.
 • ZASTOSOWANIE. Producenci bardzo często informują, gdzie mogą zostać użyte ich produkty. I tak w karcie produktowej znajduje się informacja, że dany wymiennik płytowy wykorzystany może być np. w pompach ciepła, ogrzewaniu słonecznym, kominkach z płaszczem wodnym, centralnym ogrzewaniu czy instalacjach wentylacyjnych i klimatyzacyjnych.

Wymiennik ciepła to często element, który może zaważyć na sprawności całej instalacji. Dlatego tak ważne jest, aby jego doborem zajęli się specjaliści – tacy jak w Kelvin Sp. z o.o.

Artykuły