Pompy ciepła: Jak wygląda montaż? 

Kategoria: ,

Jeśli ktoś myśli o instalacji i korzystaniu z pompy ciepła, to warto zaczerpnąć wiedzy na temat tego, w jaki sposób odbywa się jej montaż i na co warto przygotować się w tym temacie.

Od czego zaczynamy?

Obliczenie zapotrzebowania cieplnego domu przy montażu pompy ciepła najważniejszy jest właściwy dobór jej mocy grzewczej w stosunku do potrzeb energetycznych danego budynku. Każdy inwestor powinien posiadać dokładną wiedzę na temat materiałów zastosowanych w celu poprawy efektywności energetycznej swojego domu.

Projekt instalacji oraz dobór właściwego urządzenia – planując instalację pompy ciepła istotny jest właściwy wybór zarówno dolnego źródła, z którego pobierane jest ciepło (może to być powietrze, woda lub grunt), jak i górnego źródła, do którego kierowane jest ciepło. Aby stwierdzić jaki rodzaj i wielkość pompy będzie dla nas odpowiednia należy określić: moc urządzenia, gdzie w domu ma się ono znajdować, jaki tryb ogrzewania wybrać oraz jaki jest system pracy pompy.

Lokalizacja pompy ciepła

W przypadku montażu jednostki zewnętrznej:
  • odległość od ściany domu nie może być mniejsza niż 30 cm
  • w przypadku powietrznej pompy ciepła typu split, jednostka zewnętrzna musi być umieszczona jak najbliżej jednostki wewnętrznej
  • można ją ustawić na podstawie betonowej lub czymś takim jak konstrukcja wsporcza, pod warunkiem, że wysokość od podłoża do pompy ciepła wynosiła co najmniej 40 cm
  • należy ją zamontować minimum 30 cm nad gruntem w miejscu chronionym przed wiatrem, aby skrócić czas rozmrażania parownika
W przypadku jednostki wewnętrznej powietrznej:
  • należy ją zamontować na ścianie budynku, w którym znajduje się jednostka zewnętrzna lub w jej bezpośrednim sąsiedztwie.

  • suche pomieszczenie z odpowiednią temperaturą (0 – 35°C) i wentylacją (wilgotność względna nie może przekraczać 70%)

  • należy także podłączyć kabel elektryczny o odpowiednim przekroju i liczbie żył

Montaż jednostki:

Gruntowa pompa ciepła  roboty wiertnicze

Powietrzna pompa ciepła typu split – wymaga zainstalowania urządzeń zewnętrznych i wewnętrznych oraz podłączenia ich do przyłączy chłodniczych o odpowiedniej średnicy (niskiego i wysokiego ciśnienia). Wcześniej należy sprawdzić szczelność instalacji. Ten proces musi jednak trwać co najmniej 40 minut i jednocześnie sprawdzać ciśnienie w układzie. Następnym krokiem jest oczyszczenie i osuszenie układu poprzez wytworzenie podciśnienia za pomocą tzw. pompy próżniowej.

Montaż układu między pompą ciepła, a systemem centralnego ogrzewania: Jest to etap, w którym pompa ciepła zostaje podłączona do istniejącej instalacji grzewczej domu. Może to wymagać modyfikacji znajdującego się w budynku systemu grzewczego.

Rozmieszczenie czujników temperatury: Mają one bezpośredni wpływ na wydajność pompy ciepła. Wyróżniamy między innymi czujnik temperatury wewnętrznej (komfortu), czujnik temperatury zewnętrznej oraz inne, zależne od stopnia rozwoju automatyzacji.

Konfiguracja sterownika: Za pomocą sterownika można monitorować i sterować pracą pompy ciepła. Podczas regulacji należy zawsze upewnić się, że pompa pracuje przy najniższej możliwej temperaturze zasilania. W tej sytuacji działa najbardziej oszczędnie.

Artykuły