ABC chłodzenia przemysłowego

System chłodzenia przemysłowego powinien być dopasowany do indywidualnych potrzeb konkretnego zakładu. Już na etapie projektowania układu należy uwzględnić kluczowe kwestie – niezależnie czy to projekt nowej instalacji, przebudowa lub remont starej, czy też rozbudowa lub modernizacja całego systemu. Oczywistym jest ustalenie żądanej mocy chłodzenia, rodzaju medium chłodzącego, zakresu temperatur roboczych, czy też szczegółów technicznych instalacji – materiał, z którego mają być wykonane rurociągi, ich średnice i prowadzenie oraz niezbędna armatura odcinająca i regulacyjna.

Należy też wziąć pod uwagę plany rozwoju przedsiębiorstwa i przygotować system na potencjalną rozbudowę. Planowana moc chłodzenia powinna być nieco przewymiarowana – będzie to pomocne, np. w przypadku spadku wydajności w miarę zanieczyszczania się filtrów i wymienników. Obniży to również ryzyko konieczności zmniejszenia lub wstrzymania produkcji podczas największych upałów.

Dla utrzymania ciągłości pracy zakładu niezbędne okazuje się zdublowanie krytycznych dla systemu elementów, np. w przypadku awarii głównego urządzenia generującego chłód automatycznie uruchamia się zapasowe. Pozwoli to na dokonanie niezbędnych napraw bez konieczności wstrzymania pracy zakładu.

Warto też rozdzielić hydraulicznie obiegi dla urządzeń wymagających wysokich i niskich ciśnień zasilania, aby lepiej dobrać optymalną wartość ciśnienia zasilania. Dzięki temu będzie można zastosować mniejsze pompy, co pozytywnie wpłynie na efektywność energetyczną.

W trakcie użytkowania systemu ważne jest aby pamiętać, jaki wpływ ma chłodzenie na produkcję i tym samym funkcjonowanie całego przedsiębiorstwa. Niezbędne jest monitorowanie środowiska pracy. Pozwoli to dobrać idealne parametry systemu chłodzenia. Z punktu widzenia procesu produkcji bardzo ważny jest wpływ chłodzenia na jakość, stabilność i powtarzalność produkcji. Natomiast z punktu widzenia biznesu, nieodzowna jest efektywność ekonomiczna. Zbyt dużo chłodu może okazać się niepotrzebnie kosztochłonne, lecz niedostateczne chłodzenie może prowadzić do wad w produkcie lub zwiększyć awaryjność chłodzonych maszyn.

Znalezienie warunków optymalnych wymaga specjalistycznej wiedzy i doświadczenia. Dlatego kluczowe jest posiadanie profesjonalnego partnera w tej kwestii. W Kelvin sp. z o.o., jako eksperci w dziedzinie chłodzenia przemysłowego, jesteśmy gotowi wesprzeć Państwa Zakład na każdym etapie – przy tworzeniu projektu, podczas wykonania systemu czy jego modernizacji.

Artykuły