Praktyki studenckie

Stanowisko: pratyki studenckie

Informacje o praktykach

W ramach stałego rozwoju i uczestnictwa naszej firmy w projektach związanych z technologiami budowy nowoczesnych sieci ciepłowniczych i wdrażaniem narzędzi informatycznych w ciepłownictwie, każdego roku zapraszamy studentów i absolwentów uczelni technicznych do odbycia praktyk studenckich lub stażu zawodowego w naszej firmie. Praktyki te oraz staże obejmują realny udział w realizacji kontraktów, wdrożeń i szkoleń.

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie CV na adres: