Kierownik robót w dziale instalacji przemysłowych

KELVIN TERNO oddział Kelvin Sp. z o.o., zajmuje się projektowaniem i budową sieci ciepłowniczych oraz węzłów cieplnych.

Stanowisko: Kierownik Robót w dziale instalacji przemysłowych

Zakres obowiązków

• Kierowanie projektami.
• Analiza potrzeb i wymagań.
• Planowanie i organizacja budów.
• Przygotowanie zestawień, kosztorysów, wycen kosztów i budżetów.
• Planowanie i optymalizacja rozwiązań dla potrzeb realizacji projektów.
• Nadzór wykonawczy nad realizowanymi obiektami i instalacjami.
• Pozyskiwanie zgód, uzgodnień i nadzorów.
• Nadzór nad jakością.
• Doradztwo techniczne.
• Kontrola wykonania w zakresie ilości, jakości, kosztów i terminów.
• Rozliczanie budów.
• Prowadzenie odbiorów.
• Przygotowywanie dokumentacji realizacyjnej i powykonawczej.
• Przygotowywanie ofert.
• Realizacja obowiązków wynikających z wewnętrznych regulaminów, zarządzeń, procedur i procesów.
• Raportowanie i rejestracja procesów w systemie informatycznym.
• Kontakt z kontrahentami.
• Wykonywanie poleceń przełożonego zgodnie z przyjętą strategią spółki i realizowanymi projektami.

Wyrób główny firmy Kelvin

• Węzły cieplne
• Instalacje grzewcze
• Systemy stabilizacji temperatury urządzeń i obiektów

Wymagane umiejętności i uprawnienia

• Wykształcenie wyższe, techniczne.
• Uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych.
• Umiejętność kierowania budową.
• Umiejętność tworzenia harmonogramów.
• Świadectwo kwalifikacyjne E i D w zakresie urządzeń, instalacji i sieci cieplnych.
• Bardzo dobra znajomość wymagań technicznych, eksploatacyjnych i jakościowych związanych z budowami instalacji, systemów, sieci i obiektów.
• Znajomość praw krajowych i europejskich związanych z budowami instalacji, systemów, sieci i obiektów.
• Znajomość technicznych norm krajowych i europejskich dotyczących instalacji, systemów, sieci i obiektów.
• Znajomość procedur, przepisów i zasad związanych z realizacją budów instalacji, systemów, sieci i obiektów.
• Wiedza i umiejętności z zakresu kierowania projektami.
• Umiejętność czytania i wykorzystywania projektów i schematów technicznych.
• Umiejętność tworzenia schematów technicznych i technologicznych.
• Prawo jazdy – min. 2 lata.
• Biegłe korzystanie z komputera i komputerowych urządzeń przenośnych.
• Biegła praca w programach MS EXCEL, MS WORD i MS PROJECT.
• Posługiwanie się programem AUTOCAD.
• Prowadzenie korespondencji technicznej, urzędowej i biznesowej

Forma zatrudnienia

umowa o pracę, umowa współpracy

Adres miejsca pracy

Siedziba Bielsko-Biała, Kraków, miejsca prowadzenia przez Kelvin Sp. z o.o. inwestycji budowlanych na terenie kraju (woj. śląskie, dolnośląskie, małopolskie, opolskie, podkarpackie)

Oferujemy

stabilne warunki zatrudnienia, praca w młodym zespole, uczestnictwo w realizacji dużych i ciekawych projektów, samodzielność, zapewnienie wsparcia przez doświadczonych projektantów, szkolenia. Ubezpieczenie grupowe, Ubezpieczenie zdrowotne, Karta MultiSport.

Dodatkowe informacje

Zastrzegamy sobie prawo odpowiedzi na wybrane oferty.

Prosimy o zapoznanie się z treścią obowiązku informacyjnego• Uprzejmie informujemy, że Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest firma Kelvin Sp. z o.o. z siedzibą w Bielsku-Białej, kod pocztowy 43-300, przy ul. Sobieskiego 413.

• We wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych przez Kelvin Sp. z o.o. uprzejmie prosimy kontaktować się z Inspektorem Danych Osobowych pod adresem e-mail: daneosobowe@kelvin.pl

• Dane osobowe przetwarzane będą w celu rekrutacji na stanowisko Kierownik Robót

• Podstawą przetwarzania danych jest wyrażona przez Panią/Pana zgoda, zgodnie z art. 6 ust.1 a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r.

• Kategorie przetwarzanych danych w procesie rekrutacji to: dane identyfikacyjne, dane kontaktowe, dane adresowe, dane o wykształceniu, stażu pracy, uprawnieniach zawodowych.

• Kategorie przetwarzanych danych w celach zatrudnienia zgodne są Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy (Dz. U. z 2018 r., poz. 108 t.j.) - w szczeg. art. 221 § 1.

• Dane osobowe przetwarzane są do momentu ustania celu, dla którego zostały zebrane lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania.

• Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.

• Każda osoba ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie CV na adres: