Kierownik budowy

KELVIN TERNO oddział Kelvin Sp. z o.o., zajmuje się projektowaniem i budową sieci ciepłowniczych oraz węzłów cieplnych.

Stanowisko: Kierownik budowy

Zakres obowiązków:

• Kierowanie projektami.
• Przygotowanie zestawień,
• kosztorysów, wycen kosztów i budżetów budów
• Planowanie rozwiązań i optymalizacja rozwiązań dla potrzeb budów.
• Nadzór wykonawczy nad realizowanymi obiektami i instalacjami.
• Kontrola wykonań w zakresie ilości, jakości, kosztów i terminowości.
• Rozliczanie budów.
• Prowadzenie odbiorów.
• Przygotowywanie dokumentacji realizacyjnej i powykonawczej.
• Organizowanie, wykonywanie i nadzorowanie usług serwisowych.

Wymagane umiejętności

• Wykształcenie wyższe, techniczne.
• Uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych .
• Znajomość wymagań technicznych, eksploatacyjnych i jakościowych związanych z budowami sieci, instalacji, systemów i obiektów.
• Wiedza i umiejętności z zakresu kierowania projektami.
• Posługiwanie się programem MS PROJECT , AUTOCAD.
• Prowadzenie korespondencji technicznej, urzędowej i biznesowej.
• Znajomość prawa zamówień publicznych.

Forma zatrudnienia

umowa o pracę, umowa współpracy

Adres miejsca pracy

Siedziba Bielsko-Biała, Kraków, miejsca prowadzenia przez Kelvin Sp. z o.o. inwestycji budowlanych na terenie kraju (woj. śląskie, dolnośląskie, małopolskie, opolskie, podkarpackie)

Oferujemy

stabilne warunki zatrudnienia, praca w młodym zespole, uczestnictwo w realizacji dużych i ciekawych projektów, samodzielność, zapewnienie wsparcia przez doświadczonych projektantów, szkolenia. Ubezpieczenie grupowe, Ubezpieczenie zdrowotne, Karta MultiSport.

Dodatkowe informacje

Zastrzegamy sobie prawo odpowiedzi na wybrane oferty.

Prosimy o zapoznanie się z treścią obowiązku informacyjnego• Uprzejmie informujemy, że Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest firma Kelvin Sp. z o.o. z siedzibą w Bielsku-Białej, kod pocztowy 43-300, przy ul. Sobieskiego 413.

• We wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych przez Kelvin Sp. z o.o. uprzejmie prosimy kontaktować się z Inspektorem Danych Osobowych pod adresem e-mail: daneosobowe@kelvin.pl

• Dane osobowe przetwarzane będą w celu rekrutacji na stanowisko Kierownik Robót

• Podstawą przetwarzania danych jest wyrażona przez Panią/Pana zgoda, zgodnie z art. 6 ust.1 a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r.

• Kategorie przetwarzanych danych w procesie rekrutacji to: dane identyfikacyjne, dane kontaktowe, dane adresowe, dane o wykształceniu, stażu pracy, uprawnieniach zawodowych.

• Kategorie przetwarzanych danych w celach zatrudnienia zgodne są Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy (Dz. U. z 2018 r., poz. 108 t.j.) - w szczeg. art. 221 § 1.

• Dane osobowe przetwarzane są do momentu ustania celu, dla którego zostały zebrane lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania.

• Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.

• Każda osoba ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie CV na adres: