Menu

O firmie

Historia

KELVIN Sp. z o.o. została założona w 1989 r. jako spółka inżynierska działająca w branży związanej z techniczną obsługą ciepłownictwa. Dzięki kontaktom z firmami duńskimi w 1991 roku rozpoczęła promocję nowoczesnych wówczas na polskim rynku oszczędnych technologii w energetyce. Jako jedni z pierwszych budowaliśmy w Polsce sieci cieplne z rur preizolowanych, prowadząc szkolenia i upowszechniając tą nową na początku lat 90 technologię.

Zaczynając od obsługi i serwisu istniejących już parociągów, spółka Kelvin w ciągu kolejnych lat wyspecjalizowała się w świadczeniu usług związanych z projektowaniem oraz – jako generalny wykonawca – wdrażaniem nowych rozwiązań technologicznych dla ciepłownictwa, a także z zakresu chłodzenia przemysłowego, wentylacji i klimatyzacji.

Rozwój otworzył nowe segmenty rynku. Do głównych odbiorców, jakimi byli przede wszystkim producenci i dostawcy ciepła, bardzo szybko dołączyły zakłady przemysłowe oraz instytucje zarządzające obiektami użyteczności publicznej tj. ośrodkami sportowymi, szkołami, pływalniami.

Specjalizacja w zakresie sprzedaży i montażu systemu rur preizolowanych, armatury, węzłów cieplnych oraz automatyzacji i monitoringu układów ciepłowniczych zaowocowała w 2002 roku formalnym wyodrębnieniem w ramach Spółki oddziału KELVIN TERNO – oddziału, który w kompleksowy sposób realizuje usługi związane z wdrażaniem technologii i systemów ciepłowniczych, ogrzewania, wentylacji, klimatyzacji oraz układów chłodzenia w przemyśle.

Kelvin Alukast

Aby zwiększyć odporność konkurencyjną i umocnić stabilizację kapitałową, w 1992 roku utworzono oddział KELVIN ALUKAST. KELVIN ALUKAST dostarcza nowoczesne środki oddzielające, smarne i pomocnicze dla odlewnictwa ciśnieniowego metali nieżelaznych. Specjaliści spółki wspierają klientów doradztwem w doborze środków i urządzeń, wykonując testy i próby u klientów, na ich maszynach i w ich środowisku produkcyjnym. Oferowane środki oddzielające i smary to produkty firmy MARBO ITALIA SpA. Na podstawie umowy zawartej w 2007 r. Kelvin ALUKAST został przedstawicielem światowego lidera w produkcji maszyn odlewniczych, włoskiej firmy ITALPRESSE INDUSTRIE S.p.a. Realizujemy dostawy kompletnych linii technologicznych do odlewania pod wysokim ciśnieniem, niskim oraz grawitacyjnym. W ramach tej działalności oferujemy kompleksową obsługę wraz z serwisem i dostawą części zamiennych. Spółka dostarcza również elementy układów wlewowych do ciśnieniowych maszyn odlewniczych produkcji firmy BRONDOLIN Srl.

Kelvin IT

W drugiej połowie 1999 roku został utworzony samodzielny dział związany z usługami informatycznymi - KELVIN IT, który zajmuje się technologiami informatycznymi oraz obsługą klientów w zakresie zintegrowanego rozwiązania informatycznego wspomagającego zarządzanie przedsiębiorstwem (oprogramowanie Microsoft Dynamics 365 Business Central (dawniej Microsoft Dynamics NAV). 

Od 2005 roku oddział Kelvin IT oferuje również oprogramowanie i usługi dla ciepłownictwa związane z modelowaniem i optymalizacją pracy sieci ciepłowniczych na bazie oprogramowania TERMIS (Schneider Electric). TERMIS umożliwia monitoring, sterowanie, transmisję i nadzór parametrów pracy systemów ciepłowniczych w czasie rzeczywistym.
Kelvin IT realizuje także rozwiązania mobilne wraz z ich integracją z systemem Microsoft Dynamics 365 Business Central (Microsoft Dynamics NAV).
KELVIN IT wspiera rozwiązania informatyczne dla firm z różnych branż, m.in.: ciepłowniczych, wodociągowych, handlowych, konsultingowych, usługowych, budowlano-instalacyjnych i produkcyjnych, a proponowane rozwiązania informatyczne wspierające zarządzanie przedsiębiorstwem obejmują m.in. analizę procesów biznesowych, projekty systemu informatycznego, organizację wdrożenia, audyty techniczne, wdrożenie oprogramowania, szkolenia oraz wsparcie powdrożeniowe.

Polityka Środowiskowa i BHP

Kelvin Sp. z o.o. działa zgodnie z Systemem Zarządzania Środowiskowego PN-EN ISO 14001:2015-09 oraz Systemem Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy PN-ISO 45001:2018-06.

Naszym głównym celem jest dążenie do bycia uznanym i cenionym dostawcą towarów i usług dla przemysłu odlewniczego oraz wykonawcą robót budowlanych dla ciepłownictwa, przemysłu i energetyki.

Środkiem, za pomocą którego realizujemy nasz cel jest:

  • spełnianie oczekiwań naszych Klientów,
  • zapewnienie doświadczonego personelu,
  • usprawnienie systemu komunikacji z klientem,
  • zacieśnianie partnerskiej współpracy z naszymi dostawcami.

Spółka zobowiązuje się do:

  • spełnienia zobowiązań zgodności w zakresie ochrony środowiska i BHP oraz ciągłego i świadomego doskonalenia systemu zarządzania,
  • zapobieganiu zanieczyszczeniom, a także do minimalizowania negatywnego wpływu na środowisko naturalne,
  • zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków pracy w celu zapobiegania urazom, dolegliwościom zdrowotnym związanych z wykonywaną pracą,
  • eliminowania zagrożeń i ograniczania ryzyk dotyczących zarządzania środowiskowego oraz bezpieczeństwem i higieną pracy,
  • dążenia do stałej poprawy stanu BHP, podnoszenia kwalifikacji oraz uwzględnienia roli pracowników i ich zaangażowania do działań na rzecz BHP.

Najwyższe Kierownictwo zobowiązuje się do spełnienia wymagań i ciągłego doskonalenia skuteczności systemu zarządzania zgodnego z normami PN-EN ISO 14001:2015-9 oraz PN-ISO 45001:2018-06.

 

Działalność charytatywna i sponsoring

Spółka Kelvin przywiązuje dużą wagę do społecznej odpowiedzialności biznesu, angażując się w lokalne akcje o charakterze charytatywnym i sponsoringowym. Od wielu lat wspiera działalność Środowiskowego Centrum Pomocy w Bielsku – Białej. Kelvin Sp. z o.o., otacza również mecenatem lokalne inicjatywy kulturalne m.in. imprezy sportowe, czy festiwale kabaretowe. Od listopada 2017 roku Kelvin jest oficjalnym sponsorem bielskiej drużyny siatkarek BKS PROFI CREDIT. 

Kelvin wspiera GOPR

Kelvin wspiera GOPR

Kelvin sponsorem Festiwalu Kabaretowego Fermenty

Kelvin sponsorem Festiwalu Kabaretowego Fermenty

Kelvin sponsorem Classic drużyny BKS Profi Credit Bielsko-Biała

Kelvin sponsorem Classic drużyny BKS Profi Credit Bielsko-Biała

Kelvin sponsorem Studenckiego Koła Naukowego Techniki Cieplnej

Kelvin sponsorem Studenckiego Koła Naukowego Techniki Cieplnej

Udział w meczach charytatywnych

Udział w meczach charytatywnych

Wsparcie miejskich zawodów na orientację "Bielsko-Biała nocą"

Wsparcie miejskich zawodów na orientację "Bielsko-Biała nocą"