Menu

Termis Off-line - prace inżynierskie na modelach sieci ciepłowniczych

TERMIS jest wszechstronnym narzędziem do obliczeń zarówno statycznych, jak i dynamicznych. W trybie obliczeń off-line (bez udziału systemu monitoringu) znajduje zastosowanie w rozwiązywaniu różnorodnych zagadnień, m. in z zakresu:

 • projektowania i eksploatacji sieci
 • obliczeń statycznych i dynamicznych
 • obliczeń hydraulicznych
 • obliczeń termodynamicznych
 • obliczeń ekonomicznych
 • układów pierścieniowych
 • efektywnego zarządzania siecią
 • pracy kilku źródeł ciepła
 • pracy pomp
 • wymienników ciepła
 • czasu dopływu
 • strat energii cieplnej

Podczas każdej symulacji we wszystkich zamodelowanych obiektach zapisywane są wynikowe serie czasowe parametrów hydrauliczno-cieplnych, m. in. temperatur, ciśnień, przepływu masowego i objętościowego, prędkości przepływu czynnika, mocy, strat ciśnienia i ciepła na odcinkach sieci, czasu transportu czynnika grzewczego do węzłów cieplnych, prędkości obrotowych pomp (przy zadanych charakterystykach pomp), czy też kosztów produkcji ciepła oraz zużycia energii elektrycznej. Wyznaczane są również zasięgi źródeł ciepła. Umożliwia to przeprowadzanie wszechstronnych analiz planowanych inwestycji pod kątem ich wpływu na efektywność oraz opłacalność dostarczania ciepła do odbiorców.