Menu

Realizacje

2009 MPEC SA Kraków: wymiana sieci osiedlowych

MPEC S.A. w Krakowie: wymiana sieci osiedlowych i dostawa węzłów cieplnych

Roboty budowlano-montażowe z dostawą materiałów w zakresie wymiany osiedlowych sieci ciepłowniczych o średnicach DN32-DN300, montaż węzłów ciepłowniczych.   

Szpital powiatowy w Oświęcimiu

Wykonanie instalacji wentylacji i klimatyzacji w ramach inwestycji „Przebudowa pawilonu głównego Szpitala Powiatowego w Oświęcimiu dla potrzeb Bloku Operacyjnego i Centralnej Sterylizatorni".

Uzdrowisko Goczałkowice Zdrój: modernizacja gospodarki cieplnej

Modernizacja i automatyzacja gospodarki cieplnej na terenie Uzdrowiska Goczałkowice Zdrój

Realizacja obejmowała:

1) modernizację instalacji węzłów cieplnych centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej,

2) wykonanie indywidualnych węzłów zmieszania pompowego centralnego ogrzewania,

3) Wprowadzenie systemu monitoringu czynników energetycznych,  

4) Wykonanie systemu wizualizacji pracy układu,

5) Modernizację i automatyzację układu sterowania temperaturą wody w basenach ogrzewanych poprzez kolektory słoneczne.

TRELLEBORG: Wykonanie układu chłodzenia wody technologicznej

Wykonanie układów chłodzenia wody technologicznej w ramach którego dostarczono agregaty w wersji ze zintegrowanym freecoolingiem oraz wymiennikowym węzłem zasilania procesowego maszyn, instalacja rurowa wykonana ze stali nierdzewnej oraz kompletna automatyka.

MPEC S.A. w Krakowie

Budowa przyłączy ciepłowniczych w technologii rur preizolowanych wraz z dostawą materiałów oraz dostawa i montaż węzłów cieplnych.

MPEC S.A. w Krakowie: Budowa sieci i przyłączy ciepłowniczych wraz z dostawą materiałów

Wykonanie robót ziemnych, budowlanych instalacyjnych wraz z dostawą materiałów. Zakres zadań obejmował:

- Budowę osiedlowej sieci ciepłowniczej wraz z przyłączami

- Modernizację przyłącza sieci ciepłowniczej

- Modernizację przyłącza sieci ciepłowniczych

- Budowę osiedlowej sieci ciepłowniczej

- Przebudowę osiedlowej sieci ciepłowniczej wraz z przyłączami

Leiber Poland Sp. z o.o.: Wykonanie instalacji dla układu chłodzenia

Dostawa, montaż i uruchomienie dwóch agregatów chłodzących, przeznaczonych do chłodzenia emulsji w zbiornikach przenośników znajdujących się w siedzibie Zamawiającego. Wykonanie instalacji dla układu chłodzenia w w/w obiekcie.

PEC Sp. z o. o. w Bytomiu: Modernizacja gospodarki cieplnej dla gmin: Bytom i Radzionków

Modernizacja gospodarki cieplnej dla gmin: Bytom i Radzionków. Na przedmiot umowy składały się następujące zadania, których zakres obejmował:

- przebudowę istniejącej kanałowej sieci ciepłowniczej na sieć ciepłowniczą preizolowaną wraz z rozbiórką przyłącza ciepłowniczego

- demontaż grupowego węzła cieplnego

- montaż indywidualnych węzłów cieplnych

- przebudowę istniejącej kanałowej sieci ciepłowniczej na sieć ciepłowniczą preizolowaną

- przebudowę (modernizację) grupowego węzła cieplnego

MPEC S.A. w Krakowie: Budowa przyłączy ciepłowniczych wraz z dostawą materiałów oraz dostawa i montaż węzłów cieplnych

Budowa przyłączy ciepłowniczych wysokich parametrów wraz z dostawą materiałów oraz dostawę i montaż węzłów ciepłowniczych.

PEC Jastrzębie - Zdrój: Wykonanie przebudowy sieci ciepłowniczej w Rybniku

Przebudowa sieci ciepłowniczej o długości ponad 5 km. Budowa komory ciepłowniczej.

AMG Development Sp. z o.o. / CH Stara Kablownia: Instalacje HVAC oraz BMS

Roboty budowlano-montażowe z dostawą materiałów w zakresie instalacji grzewczych i chłodniczych, wentylacji i klimatyzacji, instalacji oddymiania i napowietrzania oraz instalacji wodno-kanalizacyjnej w ramach budowy Centrum Handlowego "Stara Kablownia" w Czechowicach-Dziedzicach wraz z wykonaniem i uruchomieniem kompleksowego systemu BMS dla całego obiektu.

BODEKO Hotele / Hotel STOK w Wiśle: Instalacja wentylacji, klimatyzacji i monitoringu

Wykonanie instalacji wentylacji i klimatyzacji: układy nawiewno-wywiewnych, układy wyciągowe, układy klimatyzacji freonowej wraz z  systemem automatyki i monitoringu

TAURON Ciepło Sp. z o.o.: Przyłączenie do sieci ciepłowniczej budynków w Olkuszu

Przyłączenie do sieci ciepłowniczej budynków w Olkuszu. Zakres prac obejmował:

1. Budowę przyłączy sieci ciepłowniczych w technologii rur preizolowanych z przewodami alarmowymi i instalacją monitoringu dla każdego budynku

2. Montaż układów pomiarowo-rozliczeniowych z armaturą wraz z budową węzłów cieplnych w zakresie części technologicznej, elektrycznej

 

Urząd Miejski w Białymstoku: Wykonanie sieci cieplnej parowej w technologii systemu "rura w rurze"

W ramach zadania inwestycyjnego realizowanego przez Strabag Sp. z o.o.: kompleksowe wykonanie sieci cieplnej parowej w technologii systemu "rura w rurze"  z zastosowaniem próżni w przestrzeni międzyrurowej producenta FW- Ferwarme Technik Celle Niemcy, średnica sieci: 400/800-1200.

TAURON Ciepło Sp. z o.o.: Przebudowa sieci ciepłowniczej w technologii kanałowej na sieć z rur preizolowanych w Dąbrowie Górniczej

Przebudowa sieci ciepłowniczej w technologii kanałowej na sieć z rur preizolowanych  na oś. Stary Gołonóg. Umowa obejmowała wykonanie wymiany sieci ciepłowniczej w technologii rur preizolowanych z systemem alarmowym impulsowym, w tym:
1. Prace demontażowe, ziemne i budowlane
2. Prace technologiczne sieci c.o.
3. Roboty ziemne z odtworzeniem terenu, w tym wykonanie chodnika z kostki betonowej

Ciśnieniowa Odlewnia Aluminium i Cynku META-ZEL: Instalacja chłodzenia technologicznego maszyn odlewniczych i pieców indukcyjnych

W ramach tej realizacji KELVIN Sp. z o.o. wykonała:
• Projekty technologiczne rozwiązania
• Dostawę i montaż wież chłodniczych
• Dostawę i montaż agregatów chłodniczych
• Dostawę i montaż układów pompowych
• Dostawę i montaż rurociągów i armatury hydraulicznej
• Dostawę i montaż układów sterowania instalacją
• Wykonanie systemu monitoringu
• Uruchomienie instalacji, szkolenie, instruktaż
 

Ciśnieniowa Odlewnia Aluminium i Cynku META-ZEL: Instalacja wentylacji

• Dostawa i montaż central wentylacyjnych
• Dostawa i montaż nagrzewnic gazowych
• Dostawa i montaż kanałów wentylacyjnych 
• Dostawa i montaż układu automatyki instalacji ogrzewania i wentylacji hali
 

Ciśnieniowa Odlewnia Aluminium i Cynku META-ZEL: Dostawa i zaprogramowanie systemu nadrzędnego sterownia i monitorowania zużycia energii elektrycznej

• Dostawa i montaż liczników energii elektrycznej
• Dostawa i montaż konwertera komunikacyjnego 
• Dostawa i zaprogramowanie systemu nadrzędnego sterownia i monitorowania zużycia energii elektrycznej z następującymi funkcjami : 
 - wizualizacja, rejestracja, archiwizacja i raportowanie zużycia energii
 - powiadamianie i raportowanie SMS 
 - zdalny dostęp do systemu poprzez przeglądarkę internetową (Web Server)
 - system zarządzania instalacjami wentylacji i chłodzenia (SCADA)

Energomontaż Chorzów Sp. z o.o. / Kompania Węglowa S.A: Modernizacja układu zasilania

Modernizacja układu zasilania w energię cieplną z pary na wodę Ruchu Centrum KW S.A, oddz. KWK Bobrek-Centrum. Realizacja obejmowała: dostawę rur preizolowanych, zakup, dostawę, montaż i uruchomienie punktu pomiarowo - rozliczeniowego, wymiennikownie.

PEC w Jastrzębiu - Zdrój: przebudowa sieci ciepłowniczej

Przebudowa sieci ciepłowniczej w Żorach na sieć w technologii rur preizolowanych

Miejski Zakład Energetyki Cieplnej w Kędzierzynie-Koźlu: przebudowa sieci ciepłowniczej

Przebudowa istniejącej kanałowej sieci ciepłowniczej na nowoczesną wykonaną  w technologii rur preizolowanych wraz z przyłączami i kablem (monitoringu i sieci inkasenckiej) w ramach projektu: „Modernizacja i przebudowa osiedlowej sieci ciepłowniczej wraz z przyłączami do budynków na terenie Kędzierzyna-Koźla"