Menu

Klauzula informacyjna

Klauzula informacyjna

 1. Administratorem moich danych osobowych jest Kelvin Sp. z o.o. z siedzibą w Bielsku-Białej, przy ul. Sobieskiego 413.
 2. Podstawę przetwarzania moich danych stanowi wyrażona przeze mnie dobrowolna, świadoma, konkretna i jednoznaczna zgoda.
 3. Moje dane osobowe przetwarzane są zgodnie z zasadami określonymi w Polityce Prywatności oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „RODO”).
 4. Moje dane osobowe są zbierane wyłącznie na potrzeby realizacji na moją rzecz celów wskazanych w wyrażonej przeze mnie zgodzie.
 5. Dane, których dotyczy zgoda nie będą udostępniane innym podmiotom, niż wymaga tego realizacja celu, na który została wyrażona zgoda.
 6. W przypadku zaistnienia potrzeby przekazania danych osobowych do państw znajdujących się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym („państwa trzecie”), przed przekazaniem danych użytkownika Kelvin Sp. z o.o. upewni się, że odbiorca danych zapewni odpowiednią ochronę praw użytkownika oraz odpowiedni stopień ochrony danych osobowych, to znaczy spełniający wymogi wynikające z prawa Unii Europejskiej.
 7. Dane będą przechowywane przez okres realizacji celów, których dotyczy zgoda.
 8. Podanie danych objętych niniejszym oświadczeniem jest dobrowolne.
 9. Jestem uprawniony/a do żądania od administratora dostępu do moich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także do przenoszenia danych.
 10. Przysługuje mi prawo do wniesienia skargi do właściwej w zakresie ochrony danych osobowych instytucji nadzoru w razie przetwarzania moich danych osobowych niezgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 11. Jestem uprawniony/a do cofnięcia wyrażonej przeze mnie zgody w dowolnym momencie, jednak bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem

 

powrót do strony głównej >>