Skip to main content

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020

 

 

 

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020

 

Kelvin Sp. z o.o. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pn. PES SOLUTION – innowacyjne narzędzie do modelowania i prognozowania zapotrzebowania na energię cieplną.

Celem projektu jest opracowanie systemu umożliwiającego optymalizację zużycia energii cieplnej przez pojedyncze obiekty oraz całe obszary poprzez tworzenie wzorców oraz predykcji zapotrzebowania z użyciem algorytmów sztucznej inteligencji.

Wnioskodawca przewiduje, że powyższe rozwiązania będą wykorzystywane do:

  • modelowania gospodarki ciepłem z uwzględnieniem aspektów technicznych i ekonomicznych,
  • wspomagania decyzji w procesach inwestycyjnych,
  • wsparcia procesów planowania w zakresie wytwarzania, dystrybucji i zużycia,
  • pozyskiwania danych do analiz, audytów energetycznych i ekspertyz w obszarze objętym działaniem systemu.

 

Wartość projektu: 2 794 305,74 PLN
Dofinansowanie projektu z Funduszy Europejskich: 2 000 814,59 PLN

Okres realizacji projektu: od 01.12.2021 do 31.05.2023
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.

Projekt realizowany w ramach konkursu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju: 6/1.1.1/2020 Szybka Ścieżka.