Menu

Dotacje na Innowacje

PROJEKT

Tytuł projektu

Podniesienie jakości relacji biznesowych z dostawcami poprzez wdrożenie elektronicznej wymiany danych i zaimplementowanie podpisu elektronicznego w ramach integracji systemów informatycznych.

Umowa:

UDA-POIG.08.02.00-24-157/12-00

Wartość projektu:

566 030 PLN

Udział Unii Europejskiej

339 993 PLN

Okres realizacji

15.12.2012 – 30-11-2014

 

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

Działanie 8.2 Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B.

PROJEKT

Tytuł projektu:

Informatyzacja procesów biznesowych szansą poprawy efektywności działania firmy.

Umowa:

UDA-POIG.08.02.00-24-071/09-00

Wartość projektu:

331 850 PLN

Udział Unii Europejskiej:

261 385 PLN

Okres realizacji :

01.04.2010 - 31-03.2011

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

Działanie 8.2 Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B