Menu

O firmie

Historia

KELVIN Sp. z o.o. została założona w 1989 r. jako spółka inżynierska działająca w branży związanej z techniczną obsługą ciepłownictwa. Dzięki kontaktom z firmami duńskimi w 1991 roku rozpoczęła promocję nowoczesnych wówczas na polskim rynku oszczędnych technologii w energetyce. Jako jedni z pierwszych budowaliśmy w Polsce sieci cieplne z rur preizolowanych, prowadząc szkolenia i upowszechniając tą nową na początku lat 90 technologię.

Zaczynając od obsługi i serwisu istniejących już parociągów, spółka Kelvin w ciągu kolejnych lat wyspecjalizowała się w świadczeniu usług związanych z projektowaniem oraz – jako generalny wykonawca – wdrażaniem nowych rozwiązań technologicznych dla ciepłownictwa, a także z zakresu chłodzenia przemysłowego, wentylacji i klimatyzacji.

Rozwój otworzył nowe segmenty rynku. Do głównych odbiorców, jakimi byli przede wszystkim producenci i dostawcy ciepła, bardzo szybko dołączyły zakłady przemysłowe oraz instytucje zarządzające obiektami użyteczności publicznej tj. ośrodkami sportowymi, szkołami, pływalniami.

Specjalizacja w zakresie sprzedaży i montażu systemu rur preizolowanych, armatury, węzłów cieplnych oraz automatyzacji i monitoringu układów ciepłowniczych zaowocowała w 2002 roku formalnym wyodrębnieniem w ramach Spółki oddziału KELVIN TERNO – oddziału, który w kompleksowy sposób realizuje usługi związane z wdrażaniem technologii i systemów ciepłowniczych, ogrzewania, wentylacji, klimatyzacji oraz układów chłodzenia w przemyśle.

Kelvin Alukast

Aby zwiększyć odporność konkurencyjną i umocnić stabilizację kapitałową, w 1992 roku utworzono oddział KELVIN ALUKAST. KELVIN ALUKAST dostarcza nowoczesne środki oddzielające, smarne i pomocnicze dla odlewnictwa ciśnieniowego metali nieżelaznych. Specjaliści spółki wspierają klientów doradztwem w doborze środków i urządzeń, wykonując testy i próby u klientów, na ich maszynach i w ich środowisku produkcyjnym. Oferowane środki oddzielające i smary to produkty firmy MARBO ITALIA SpA. Na podstawie umowy zawartej w 2007 r. Kelvin ALUKAST został przedstawicielem światowego lidera w produkcji maszyn odlewniczych, włoskiej firmy ITALPRESSE INDUSTRIE S.p.a. Realizujemy dostawy kompletnych linii technologicznych do odlewania pod wysokim ciśnieniem, niskim oraz grawitacyjnym. W ramach tej działalności oferujemy kompleksową obsługę wraz z serwisem i dostawą części zamiennych. Spółka dostarcza również elementy układów wlewowych do ciśnieniowych maszyn odlewniczych produkcji firmy BRONDOLIN Srl.

Kelvin IT

W drugiej połowie 1999 roku został utworzony samodzielny dział związany z usługami informatycznymi - KELVIN IT, który zajmuje się technologiami informatycznymi oraz obsługą klientów w zakresie zintegrowanego rozwiązania informatycznego wspomagającego zarządzanie przedsiębiorstwem (oprogramowanie Microsoft Dynamics NAV). W 2001 roku oferta Kelvin IT dla branży ciepłowniczej, wodociągowej i energetycznej została wzbogacona o autorskie rozwiązanie wertykalne – add-on ENERGIA dla Microsoft Dynamics NAV. Jednym z głównych odbiorców modułu ENERGIA jest koncern energetyczny Veolia (dawniej Dalkia), który włączył rozwiązanie ENERGIA do swojego podstawowego oprogramowania korporacyjnego.

Od 2005 roku oddział Kelvin IT oferuje również oprogramowanie i usługi dla ciepłownictwa związane z modelowaniem i optymalizacją pracy sieci ciepłowniczych na bazie oprogramowania TERMIS (Schneider Electric). TERMIS umożliwia monitoring, sterowanie, transmisję i nadzór parametrów pracy systemów ciepłowniczych w czasie rzeczywistym.
Kelvin IT realizuje także rozwiązania mobilne wraz z ich integracją z systemem Microsoft Dynamics NAV.
KELVIN IT wspiera rozwiązania informatyczne dla firm z różnych branż, m.in.: ciepłowniczych, wodociągowych, handlowych, konsultingowych, usługowych, budowlano-instalacyjnych i produkcyjnych, a proponowane rozwiązania informatyczne wspierające zarządzanie przedsiębiorstwem obejmują m.in. analizę procesów biznesowych, projekty systemu informatycznego, organizację wdrożenia, audyty techniczne, wdrożenie oprogramowania, szkolenia oraz wsparcie powdrożeniowe.

Platforma zaopatrzeniowa b2b24.pl

W 2010 r. zespół specjalistów z oddziałów Kelvin Terno i IT rozpoczął prace nad nowatorskim projektem - elektroniczną integracją procesów biznesowych z wybranymi dostawcami i odbiorcami. Wdrożony w ramach projektu system informatyczny zarządzania procesami realizowania zamówień – platforma zaopatrzeniowa b2b24.pl – został udostępniony online w kwietniu 2012 r. B2b24.pl (obecnie w fazie beta) udostępnia darmowe narzędzie do wycen i zakupów na podstawie kosztorysów oraz rozbudowanych specyfikacji projektowych i przetargowych.

Innowacyjność firmy została dostrzeżona w branży. W 2011 r. Kelvin otrzymał tytuł Gazeli Biznesu, w 2012 tytuł Rynkowego Lidera Innowacji 2012 – Jakość, Kreatywność, Efektywność oraz Diament Forbes w kategorii małych firm.

Polityka Środowiskowa i BHP

Kelvin Sp. z o.o. działa zgodnie z Systemem Zarządzania Środowiskowego PN-EN ISO 14001:2015 oraz Systemem Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy BS OHSAS 18001:2007.

Naszym głównym celem jest dążenie do bycia uznanym i cenionym dostawcą towarów i usług dla przemysłu odlewniczego oraz wykonawcą robót budowlanych dla ciepłownictwa i energetyki.

Środkiem, za pomocą którego realizujemy nasz cel jest:

  • spełnianie oczekiwań naszych Klientów,
  • zapewnienie doświadczonego personelu,
  • usprawnienie systemu komunikacji z klientem,
  • zacieśnianie partnerskiej współpracy z naszymi dostawcami.

 

Spółka zobowiązuje się do :

  • spełnienia zobowiązań zgodności w zakresie ochrony środowiska i bhp oraz ciągłego i świadomego doskonalenia systemu zarządzania,
  • zapobieganiu zanieczyszczeniom, a także do minimalizowania negatywnego wpływu na środowisko naturalne,
  • zapobiegania wypadkom przy pracy, chorobom zawodowym oraz zdarzeniom potencjalnie wypadkowym,
  • dążenia do stałej poprawy stanu bhp, podnoszenia kwalifikacji oraz uwzględnienia roli pracowników i ich zaangażowania do działań na rzecz bhp.

Najwyższe Kierownictwo zobowiązuje się do spełnienia wymagań i ciągłego doskonalenia skuteczności systemu zarządzania zgodnego z normami PN-EN ISO 14001:2015-9 oraz BS OHSAS 18001:2007

Działalność dodatkowa

Kelvin Sp. z o.o. od 1991 roku jest właścicielem i wydawcą Gazety Skrzynkowej. Wydawnictwo ukazuje się raz w miesiącu i jest bezpłatnie kolportowane do skrzynek pocztowych. Gazeta Skrzynkowa zawiera wiele informacji z terenu miasta m.in. oferty lokalnych firm i przedsiębiorców, usługi medyczne, ogłoszenia drobne mieszkańców i rzemieślników, oferty pracy i kształcenia. Nakład to 40 000 egzemplarzy. Od 2001 r. dostępna jest również wersja online.

Działalność charytatywna i sponsoring

Spółka Kelvin przywiązuje dużą wagę do społecznej odpowiedzialności biznesu, angażując się w lokalne akcje o charakterze charytatywnym i sponsoringowym. Od wielu lat wspiera działalność Środowiskowego Centrum Pomocy w Bielsku – Białej. Kelvin Sp. z o.o., otacza również mecenatem lokalne inicjatywy kulturalne m.in. imprezy sportowe, czy festiwale kabaretowe.

Kelvin sponsorem Festiwalu Kabaretowego Fermenty

Kelvin sponsorem Festiwalu Kabaretowego Fermenty

Wsparcie miejskich zawodów na orientację "Bielsko-Biała nocą"

Wsparcie miejskich zawodów na orientację "Bielsko-Biała nocą"

Udział w meczach charytatywnych

Udział w meczach charytatywnych

Kelvin na Festiwalu Kabaretowym Fermenty

Kelvin na Festiwalu Kabaretowym Fermenty